Despre club

Mai pe larg, sportul le dă ocazia persoanelor surde izolate din punct de vedere cultural, social şi interrelaţional:

 • să se integreze mult mai uşor în societate şi în UE (le dă posibilitatea să intre în contact cu persoanele fără deficienţe, prin activităţi sportive, ori să relaţioneze uşor cu sportivii din UE);
 • să învingă barierele de izolare şi de comunicare, participând la competiţii interne şi internaţionale;
 • să-şi dezvolte spiritul de echipă şi de camaraderie, dar şi personalitatea în plan intelectual, psihologic, moral şi fizic prin practicarea sportului;
 • să-şi stimuleze creativitatea, abilităţile şi să-şi consolideze cultura generală prin sport.

Scopul C.S.S.T. Cluj-Napoca îl constituie desfăşurarea de activităţi sportive, prin selecţionarea, iniţierea şi pregătirea de sportivi în acest domeniu, participarea la competiţii sportive interne şi internaţionale, precum şi alte activităţi conexe acestora.

Obiectivele de activitate ale C.S.S.T. Cluj-Napoca sunt următoarele:

 • Practicarea activităţii sportive în următoarele ramuri: atletism, tenis de masă, minifotbal, futsal, handbal, volei pe nisip, orientare turistică, şah, table, etc.;
 • Participarea sportivilor clubului în campionatele şi competiţiile interne;
 • Stabilirea relaţiilor de colaborare cu alte cluburi similare din ţară şi străinătate;
 • Selecţionarea şi pregătirea celor mai talentaţi sportivi;
 • Folosirea în instruirea sportivilor a indicaţiilor metodologice ale federaţiilor pe ramură de sport;
 • Iniţierea unor manifestări sportive dotate cu premii cu caracter periodic pentru membrii clubului;
 • Promovarea ramurilor sportive în cadrul şcolilor speciale.

Membrii Clubului au următoarele drepturi:

 • să aleagă şi să fie aleşi în organele de conducere ale Clubului;
 • să-şi exprime liber părerile în problemele privind activitatea Clubului;
 • să fie desemnaţi ca reprezentanţi ai Clubului la acţiunile interne şi internaţionale;
 • să beneficieze de acţiunile şi activităţile organizate de Club;
 • să primească titlu de membru de onoare pentru activitatea lor prin care au adus servicii deosebite Clubului în realizarea scopurilor propuse;
 • să fie recompensaţi pentru activitatea depusă, potrivit hotărârii Adunării Generale.

Membrii Clubului au următoarele obligaţii:

 • să participe la activităţile organizate şi să contribuie financiar la dezvoltarea Clubului;
 • să recunoască şi să respecte Statutul Clubului şi să acţioneze pentru creşterea prestigiului acestuia;
 • să nu întreprindă acţiuni în defavoarea Clubului.