CONVOCATOR

Consiliul de Administraţie al Clubului Sportiv al Surzilor „Tăcerea” Cluj (CSST Cluj), întrunit în şedinţa de lucru, CONVOACĂ ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A CSST CLUJ pentru alegerea noii conduceri (preşedinte, vicepreşedinte şi consiliu director) în data de 23.06.2019, ora 13.00, la sediul Filialei Surzilor Cluj, cu sediul în Cluj-Napoca, Gen. T. Moşoiu nr. 74. În cazul neîndeplinirii condiţiilor statutare, şedinţa va avea loc în data de 24.06.2019, în acelaşi loc, ora 18.