ACTIVITĂȚI SPORTIVE PE ANUL 2024

Dragi donatori,
În perioada 5.02-10.02.2024, a avut loc Liga Campionilor Surzi – Futsal (DCL), în Guadalajara, Spania. În cadrul acesteia au concurat 20 echipe sportive din 15 țări europene. Campionatul s-a desfăşurat în 4 săli de sport, organizatorii făcând tot posibilul ca acest campionat să se desfășoare în condiții excelente.
Echipa CSST Cluj a participat cu multă implicare și suflet la meciuri. Din păcate, rezultatele obținute de ei la acest campionat nu au fost optime. Antrenorul echipei noastre a făcut observația că s-a jucat la un nivel superior, majoritatea echipelor fiind antrenate de antrenori auzitori. Experiența câștigată de echipa noastră o va ajuta cu siguranță la viitoarele competiții la care vor participa. De asemenea, alături de competiția sportivă, sportivii au avut oportunitatea de a socializa și de a se conecta cu celelalte echipe participante, având loc și un schimb cultural de experiențe.
Clubul Sportiv al Surzilor Tăcerea vă transmite profunde mulțumiri pentru încrederea, susținerea și sprijinul pe care le-ați oferit sportivilor noștri. Datorită Dvs. participarea la acest campionat a fost posibilă!
Puteți găsi aici raportul DCL în care se află toate detaliile despre modul de organizare a acestui campionat.
Cu stimă, CSST Cluj
CONVOCATOR AL ADUNĂRII GENERALE
A CLUBULUI SPORTIV AL SURZILOR „TĂCEREA” CLUJ-NAPOCA
E6/13.02.2024
În conformitate cu prevederile Statutului și în acord cu prevederile legale, CLUBUL SPORTIV AL SURZILOR „TĂCEREA” CLUJ-NAPOCA dispune convocarea Adunării Generale în data de 16.03.2024, ora 10 la CENTRUL PENTRU TINERET CLUJ-NAPOCA, cu sediul în Cluj-Napoca, str. Iuliu Maniu nr. 1, cu următoarea ordine de zi:
   1. Actualizarea statutului în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
   2. Aprobarea raportului de activitate pentru anul 2023 și a bilanțului contabil pentru anul 2023;
   3. Alegerea și numirea noilor membri ai Consiliului Director/Consiliului de Conducere având în vedere faptul că mandatele acestora a expirat. Cererile pentru candidatura pentru unul dintre posturile Consiliului Director/Consiliului de Conducere se pot depune până la data de 7.03.2024, la sediul ANSR Filialei Cluj sau prin e-mail la adresa csst@csstcluj.ro;
   4. Schimbarea sediului
   5. Alegerea responsabilului pentru efectuarea procedurilor de înregistrare a modificărilor efectuate în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor ținut de Judecătoria Cluj-Napoca;
   6. Diverse (activități sportive pe anul 2024, informări și discuții)
În cazul în care la data de 16.03.2024, nu se întrunește cvorumul necesar pentru validitatea deliberărilor, urmează a se convoca a doua Adunare Generală, în data de 23.03.2024, la o adresă pe care o vom comunica ulterior.
 • ACTE NECESARE – CANDIDAȚI PREȘEDINTE, VICEPREȘEDINTE ȘI MEMBRU CONSILIU DE CONDUCERE  Click aici!
 • CERERE DE ÎNREGISTRARE A CANDIDATURII CA PREȘEDINTE ȘI VICEPREȘEDINTE  Click aici!
 • CERERE DE ÎNREGISTRARE CA MEMBRU AL CONSILIULUI DE CONDUCERE C.S.S.T. CLUJ  Click aici!
 • ANGAJAMENT PRIVIND RESPECTAREA ATRIBUȚIILOR DE MEMBRU CONSILIU DE CONDUCERE C.S.S.T. CLUJ  Click aici!
 • SCRISOARE DE INTENȚIE  Click aici!